Tính điểm tốt nghiệp tín chỉ

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

 

b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

 

c) Loại khá:Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

 

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Giáo trình Chất thải rắn

Giáo trình chất thải rắn: Tác giả: Nguyễn Văn Phước

 

Tải về: Tại đây

Giáo trình chất thải rắn: Tác giả: Lâm Minh Triết Đại Học Quốc Gia TP. HCM

 

Tải về: Tại đây

file anh văn chuyên nghành thầy Bình

Đây là file môn anh văn chuyên nghành của Thầy Quách An Bình gửi cho tập thể lớp 12DMT1LT5

 

Các bạn vào tải về làm tài tài liệu học tập. Bạn nào không tải được liên hệ với mình qua địa chỉ

 

email: thanhmuoi79@gmail.com  Mình sẽ gửi cho các bạn.

 

Tải Về: tại đây

Phần mềm quay phim chụp hình

Thầy Quách An Bình gửi cho cả lớp phần mềm quay phim, chụp hình các bạn tải về


cài đặt bình thường và xài nha.

 

Tải về: tại đây

 

 

Chương trình học lớp 12DMT1LT5